Uloga i odgovornost direktora financija (CFO)

Prednosti vanjskog direktora financija
27 veljače, 2019
Bez računovodstveno-financijskih stručnjaka poduzetnici manje konkurentni
29 svibnja, 2019

Uloga i odgovornost direktora financija (CFO)

U razvijenim zemljama već je uobičajena praksa angažman vanjskog CFO-a, na određeno vrijeme ili nepuno radno vrijeme

 

Zašto je dobro angažirati vanjskog CFO-a (CFO Management)

Uloga direktora financija (CFO) svakim danom je sve kompleksnija, naročito u kompanijama koje rastu, uče i koje se prilagođavaju tržištu. Danas se stručnost CFO-a podrazumijeva, ali iskustvo se cijeni!

CFO nije česta tema u poslovnoj komunikaciji i medijima, ali svjedoci smo kako njihova uloga u suvremenom poslovanju, razvojem tehnologije i neophodnim promjenama u organizaciji i izvan nje, postaje dominantna. Nezamjenjiva su karika svakoj ozbiljnoj organizaciji jer kvalitetan CFO može puno doprinijeti rastu i razvoju kompanije.

CFO se ne bavi samo brojevima nego učinkovitošću općenito

Nekad najvažnije uloge CFO-a kao što su financijsko izvještavanje, upravljanje novcem i kontakti s bankama, revizorima ili državnim institucijama u novije vrijeme su poslovi koji serade paralelno uz sve veći angažman na novim područjima poput strateškog planiranja, organizacija, digitalizacija, upravljanja procesima i resursima, edukacije, upravljanja promjenama i rizicima.

CFO danas ima primarnu ulogu biti pokretač promjena i karika koja povezuje sve bitne sudionike u sustavu, poput vlasnika, direktora nabave i prodaje, marketinga i logistike, računovodstva i informatike, ali i vanjskih sudionika – revizora, odvjetnika, financijskih i državnih institucija. Svaki sudionik u sustavu pojedinačno je važan za funkcioniranje cjeline međutim bez međusobne komunikacije i funkcionalne organzacije svih zajedno upitna je efikasnost, troškovna učinkovitost i u konačnici realizacija planiranih ciljeva.

Dodanu vrijednost u kompanijama kvalitetan CFO ostvaruje kroz četiri ključne uloge, a to su:

 1. nadzorna uloga kroz koju kontrolira sve financijske kategorije (imovinu, kapital i obveze, novčani tijek, zaduženost i profitabilnost) te upravlja rizicima
 2. upravljačka uloga (izvršna) kroz koju osigurava učinkovitost operative i procese unutar računovodstva i financija kako bi osigurao točne i pravovremene financijske izvještaje, efikasnost poslovanja i kontrolu troškova
 3. strateška uloga kroz koju sudjeluju u planiranju i donošenju poslovnih odluka na nivou cijele kompanije te u primjeni istih
 4. pokretačka, razvojna uloga kroz koju inicira promjene u cijelom sustavu, a kako bi se unaprijedili procesi, obrada podataka i učinkovitost sustava općenito čime stvara dodanu vrijednost kompaniji.

CFO uloga kod manjih i srednjih kompanija (SME)

Manji i srednji poduzetnici često funkciju CFO prepuštaju računovodstvu (internom ili vanjskom), a nedostatak komunikacije i neadekvatan način obrade podataka bez ulaganja u softverska rješenja (Enterprise Resource Planing, ERP sustave) kod takvog pristupa financijama, dovede do problema kao što su:

 • netočni i nepravovremeni financijski izvještaji
 • nelikvidnost
 • neefikasnost i neučinkovitost poslovanja
 • nerazumijevanje osnovnih financijskih pokazatelja od strane vlasnika i managementa
 • gubitak kontrole nad organizacijom i rezultatima poslovanja.

U razvijenim zemljama već je uobičajena praksa angažman vanjskog CFO-a, na određeno vrijeme ili nepuno radno vrijeme (od nekoliko sati tjedno ili mjesečno) jer na taj način u vrlo kratkom vremenu i bez velikih troškova osiguraju stručnu podršku u upravljanju financijama, unaprijede procese, poslovanje i rezultate općenito.

U Hrvatskoj je takva praksa u razvoju, gradi se povjerenje i transformacija je samo pitanje vremena, a outsourcing CFO usluga (usluga vanjskog financijskog direktora) omogućava da visokokvalitetan management bude dostupan i manjim kompanijama, a ne samo velikima.

Koje su prednosti od angažmana vanjskog CFO?

 • ušteda na trošku plaće – plaća financijskog direktora na puno radno vrijeme može biti preveliko opterećenje za poslovanje dok istovremeno manje kompanije nemaju niti potrebu za tim radnim mjestom na puno radno vrijeme;
 • pogled ‘iz drugog kuta’ – vanjski CFO ima priliku pristupiti određenoj temi  sa neopterećenim razmišljanjem te  za razliku od  internih zaposlenika ponekad nije opterećen internim problemima i dosadašnjim načinom rada, što može doprinijeti kvalitetnom savjetu;
 • financijski savjet – kad trebate savjet kako povećati profitabilnost, ili  unaprijediti financijsko izvještavanje, odabrati kvalitetan računovodstveni servis ili  vlastitog direktora financija i u mnogim drugim situacijama;
 • optimizacija poslovnih procesa u računovodstvenoj operativi – uvođenje novih sustava (ERP), unapređenje obrade podataka i procesa, može značajno   uštediti troškove i  dati kvalitetnije financijske izvještaje;
 • ažurni financijski izvještaji – komunikacija sa računovodstvom, kontrola operative i obrade podataka, analitike i izvještaji (komparacije sa prošlim razdobljima i planom);
 • priprema financijskih dokumenata za banke ili potencijalne investitore – za potrebe bilo kakvog nadzora ili financiranja, projekta ili potencijalnih investitora, podrška u pripremi financijskih izvještaja;

Važni su ljudi!

Za uspješno poslovanje važno je imati motivirane i stručne zaposlenike, kao i prilagođavati i razvijati organizacijsku strukturu potrebama poslovanja.

Zaposlenici u segmentu računovodstva i financija trebaju imati specifična znanja i vještine. Ovdje je također ključna CFO uloga gdje pri analizi organizacije i procesa u računovodstvu i financijama, definira organizacijske potrebe, ključne kompetencije, radna mjesta i opise poslova u računovodstvu i financijama.

CFO u svakodnevnom radu sa zaposlenicima provodi mentoriranje novih i postojećih zaposlenika kako bi se profesionalno razvili i ostvarili puni doprinos organizaciji u obavljanju svojih poslova. Savjetuje u području procjene razvojnih potencijala zaposlenika u financijama, te utvrđivanja potreba za njihovom edukacijom u stručnom dijelu kao i u „soft” vještinama.

CFO Management Vaš je partner za bolje poslovne odluke! Obratite nam se s povjerenjem.