Radimo sa kompanijama koje se razvijaju i uče, koje imaju viziju i strategiju, koje planiraju biti bolje i veće.

20

godina iskustva

U suradnji sa klijentom radimo na različitim projektima od optimizacije procesa u financijsko-računovodstvenoj operativi i podršci pri odabiru ili razvoju softverskih rješenja, do isporuke točnih i pravovremenih financijskih izvještaja,strateškog planiranja i financijsko-poslovnog savjetovanja uključujući i savjetovanje pri odabiru kompetentnih i kvalitetnih kadrova u financijama, računovodstvu i kontrolingu.

CFO Management


ima dugogodišnje iskustvo na vodećim funkcijama u korporativnim financijama, vođenju projekata, razvoju ERP sustava kao i managementu općenito te svojim klijentima osigurava stručan i profesionalan pristup ne samo kroz upravljanje financijama i računovodstvom, već i optimizaciji poslovnih procesa, selekciji i razvoju ljudskih resursa u segmentu financijsko-računovodstvenih poslova.

Znanje i iskustvo iz područja financija, računovodstva, poreza, obrade podataka, organizacije i ljudskih resursa, te spoznaja da optimizacija i unapređenje procesa kroz sva ta područja zajedno daju bitan doprinos stabilnosti i razvoju poslovanja svake kompanije te imaju direktan utjecaj na rezultat poslovanja formiralo je našu viziju, strategiju i pristup klijentu u tom smislu.

Naša uloga uključuje intenzivnu suradnju sa vlasnicima i managementom, ali istovremeno i sa računovodstvima (internim službama ili eksternim, vanjskim servisima). Suradnjom sa računovodstvenim odjelima, za vlasnike i management osiguravamo redovito praćenje knjigovodstvene evidencije kao i ključnih pokazatelja poslovanja (prihoda, rashoda, financijskog rezultata, potraživanja, obveza i dr.) kako bi se upravo vlasnici i management kojima financije nisu struka fokusirali na razvoj poslovanja, planiranje i rast.


Pogledajte naše usluge

Znamo da je za svakog vlasnika i svaku kompaniju najvažnije da upravlja financijama i financijskim rezultatom i to je ključna uloga CFO Managementa.


Nazovite i provjerite, možda možemo pomoći!

Često postavljana pitanja

1. Zašto trebam financijskog direktora ako imam računovodstvo?

 

Računovodstvo se bavi evidentiranjem i knjiženjem poslovnih događaja (računa, bankovnih izvoda, odluka i dr.) i vrlo često uz veliku količinu posla i strogo propisane  rokove za obračun poreza, plaća, predaju završnih obračuna, raznih statistika i sl. nema vremena redovito komunicirati sa vlasnicima i upravom. To znači da ih često ni redovno ne izvještava o prihodima i rashodima, o stanju obveza  i potraživanja, optimizacije poreznih obveza, promjenama zakonskih propisa, utjecaju računovodstvenih politika na financijski rezultat  i sl. Također, računovodstvo se po definiciji niti ne bavi planiranjem i strateškim odlukama za koje vlasnicima i managementu trebaju financijsko-računovodstveni podaci. To radi financijski direktor i upravo zbog svega toga je potreban gotovo svakom društvu i svakoj ozbiljnijoj organizaciji.

2. Kako funkcionira vanjski direktor financija (vanjski CFO)?

 

Vrlo često, manja i srednja društva ne trebaju financijskog direktora na puno radno vrijeme niti im je takav trošak prihvatljiv. CFO Management u takvim slučajevima ugovara usluge financijskog direktora na određeno vrijeme ili na nepuno radno vrijeme (dan-dva u tjednu ili mjesecu). U dogovoru sa vlasnicima/upravom organiziraju se poslovi CFO Managementa (financijskog managementa) prema njihovim potrebama. Ugovor se potpisuje na određeno ili neodređeno vrijeme (puno ili nepuno radno vrijeme) i podrazumijeva intenzivnu suradnju sa računovodstvom i upravom ovisno o potrebama i zahtjevima vlasnika.
3. Trebam li financijskog direktora?

 

Vlasnici  manjih i srednjih poduzeća često razmišljaju na način ako imamo računovodstvo (vrlo često i vanjsko) ne treba nam direktor financija. I ima primjera gdje je to uistinu tako, čast iznimkama. 

Međutim, vrlo često sama knjigovodstvena evidencija ne garantira kontrolu i kvalitetno upravljanje financijama, kontrolu  rezultata poslovanja, optimizaciju poreza I slično.

Na pitanje iz naslova, odgovorila bih potpitanjima u nastavku..

-         Nemate poslovni plan (budget)?

-        Ne dobivate  pravovremene i ažurne  izvještaje o prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja na mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini?

-        Nemate  redovito informacije o stanju   potraživanja i obveze?

-        Ne planirate novčani tijek?

-        Završni račun i Godišnja financijska izvješća računovodstvo radi  bez strukturiranih priprema,  komunikacije sa vlasnicima  i bez prezentacije preliminarnih  izvješća ?

-        Ne  unapređujete poslovne procese i ne razvijate aplikativna rješenja  (ERP) za optimizaciju obrade podataka i unapređenja procesa općenito?

Ukoliko je Vaš odgovor na neka ili sva pitanja negativan, možete biti sigurni da Vam nedostaje uloga financijskog direktora u upravljanju financijama i poslovanjem općenito.

4. Jesam li zadovoljan svojim računovodstvom?

 

Ovo je vrlo često pitanje i moram priznati da su rijetki pozitivni primjeri. Jedan od čestih razloga za nezadovoljstvo je nedostatak komunikacije. Vrlo često, vlasnici kompanija ili management jednostavno nemaju vremena za redoviti kontakt i razgovor sa svojim računovodstvom, a ponekad je i obrnuto. Računovodstva u moru obaveza, rokova, obrazaca i novih propisa, nemaju dovoljno vremena posvetiti se (svim) klijentima i njihovom poslovanju. Rezultat svega je da računovodstvo nema pravovremene informacije pa je stoga neažurna knjigovodstvena evidencija, a korisnici usluga nemaju pravovremenae i ažurne izvještaje. Nezadovoljstvo je obostrano. Osim komunikacije, potrebno je i određeno poznavanje računovodstvenih evidencija i propisa, kako bi se razumjeli podaci u financijskim izvještajima i na temelju toga donosile ispravne poslovne odluke. Kvalitetna komunikacija i razumijevanje računovodstva, financija i poreza pomažu da suradnja sa računovodstvom bude uspješnija, a CFO Management u tom segment može biti od velike pomoći.
5. Kako odabrati kvalitetan računovodstveni softver (ERP)?

 

Prije odabira (ili razvoja) softverskog rješenja za računovodstveno-financijsku operativu i općenito za optimizaciju i integraciju svih funkcija kompanije (Enterprise Resource Planning) važno je detaljno snimiti potrebe poslovanja što podrazumijeva snimiti detaljno postojeće stanje (organizacijsku strukturu, podatke, dokumentaciju i procese), a zatim i planirati optimizaciju koja se implementacijom softvera planira u budućnosti. Bitan dio softvera su računovodstveno-financijski procesi (operative) koja je velikim dijelom definirana propisima o računovodstvu, porezima, platnom prometu itd. i kao takav je’zadan’ u određenim funkcijama i okvirima. Istovremeno od softvera se očekuje da bude funkcionalna podrška samom poslovanju i korisnicima te je osim propisanih elemenata važno sagledati i specifičnosti same djelatnosti, organizacije, tržišta i svega ostalog što može utjecati na arhitekturu softverskog rješenja i opseg funkcionalnosti. Ovo je jedno od strateških i teških odluka svake kompanije. Činjenica je da kvalitetnija softverska rješenja osiguravaju znatno bržu i kvalitetniju obradu podataka i dokumenata, a samim tim i kvalitetniju računovodstvenu evidenciju i izvještaje. Međutim, uvijek postoji rizik da se odabirom neadekvatnog rješenja poslovanje dovede u poteškoće.
6. Ako angažiram vanjskog direktora financija, na određeno vrijeme, a potrebe posla se promijene, ?

 

Nama je  cilj   biti Vaš dugoročan partner i dio Vašeg tima te zajedno sa Vama stvarati dodanu vrijednost i unaprijediti poslovanje.

Ukoliko se tijekom naše suradnje promijene bilo kakve okolnosti, naše usluge i suradnja općenito  bit će  prilagođene promjenama i Vašim potrebama.

U bilo koje vrijeme, ako postoji potreba za promjenom u načinu suradnje, opsegu i  vrstama usluga  zajedno sa Vama, razmotriti ćemo sve mogućnosti i prilagoditi se novim okolnostima.

Želite li znati više?
Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak.


Djelujte sada!