CFO Management Vaš partner za bolje poslovne odluke!

Financijski management (CFO Management)


Usluge financijskog managementa pružamo klijentima kroz funkciju vanjskog financijskog direktora (tzv. Outsourced CFO) na određeno vrijeme ili na nepuno radno vrijeme (nekoliko sati ili dana u tjednu).

Vanjska uloga financijskog direktora  postaje sve više prepoznata, prije svega  od strane manjih i srednjih tvrtki (SME) kako bi se  poslovima financija, praćenja prihoda i troškova, novčanog tijeka, financijskih obveza I financiranja projekata, izvještavanja i komunikacije sa računovodstvom upravljalo kontinuirano, dok se vlasnici  i management mogu  fokusirati na samu djelatnost, prodaju i razvoj poslovanja.

Bitan je moment za vlasnike i management kompanije da imaju kontrolu nad financijskom operativom i rezultatom.

CFO Management savjetuje i daje podršku u svim segmentima poslovanja i svim financijsko-računovodstvenim aktivnostima i procesima kao što su:

1. Financijska analiza, planiranje i izvještavanje;
2. Organizacija poslova i procesa u odjelima  financija i računovodstva;
3. Unapređenje  obrade podataka u financijsko-računovodstvenim poslovima;
4. Savjetovanje i selekcija  kadrova u financijama i računovodstvu (ili  odabiru vanjskih računovodstvenih servisa)
5. Savjetovanje pri razvoju ili odabiru  softverskih rješenja za računovodstvo i financije (ERP)
6. Komunikacija sa bankama i dr. financijskim institucijama, revizijom, odvjetnicima i drugim stručnim suradnicima i službama.

Računovodstvo


Računovodstvo je abeceda svakog poslovanja koja osigurava podatke za kvalitetne odluke.

Računovodstvo je puno više od knjiženja prošlih (evidencije) poslovnih događaja. Efikasno i integrirano sa svim ostalim poslovnim procesima kvalitetno računovodstvo podrazumijeva znanje i primjenu svih propisa i okvira poslovanja, a zatim i disciplinu kako bi se svaka poslovna transakcija ispravno i na vrijeme evidentirala.

Jedino kvalitetno računovodstvo osigurava kvalitetne podatke za praćenje financijskih pokazatelja i izvještaje koji su neophodni za kvalitetne poslovne odluke.

Računovodstvo CFO Managementa radi u Pantheon aplikaciji i ključna je podrška financijskom managementu u segmentu izvještavanja i upravljanja.

Implementacija novih procesa i ERP sustava


Proces implementacije podrška je provođenju strateških odluka (promjena) u organizacijama zbog čega je neophodno kvalitetno kombiniranje brojnih elemenata (aktivnosti, znanja i disciplina).

Dugogodišnjim iskustvom i stručnim timom podržavamo uvođenje promjena u organizacije u cilju razvoja i unapređenja procesa što već u kratkom roku utječe na produktivnost i kvalitetu poslovanja.

Pridružujemo se projektnim timovima i zajedno sa nositeljima procesa (managementom i izvršiteljima zadataka) pomažemo pri definiciji razvoja procesa i primjeni alata za različite aktivnosti u području računovodstva, kontrolinga, financija i ljudskih resursa.

Želite li znati više?
Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak.


Djelujte sada!